Institutul de Ştiinţe Spaţiale este gazda celui de-al 24-lea Workshop al Colaborării FCAL, București-Măgurele, 26-27 mai 2014

background_fcal

Astăzi, cercetători din întreaga Europă au ajuns la Institutul de Ştiinţe Spaţiale (ISS), pe Platforma de Fizică de la Măgurele, pentru a participa la cel de-al 24-lea Workshop al Colaborării FCAL. FCAL este o colaborare internațională de cercetare-dezvoltare în domeniul detectorilor, care reunește de două ori pe an comunitatea științifică implicată în proiectarea, construcția și testarea calorimetrelor din regiunile înainte (forward) pentru experimentele de la viitoarele collidere liniare de tip electron-pozitron, CLIC (Compact Linear Collider )/ILC (International Linear Collider).

La ediţia din acest an sunt prezenţi 25 de oameni de ştiinţă din Germania, Polonia, Elveţia,
Federaţia Rusă, Belarus, Serbia, Israel şi România.

„Este o onoare pentru noi să le urăm bun venit la Institutul de Ştiinţe Spaţiale oaspeților noștri internaționali. Pentru aproape două zile ISS va găzdui cercetători de top, care vor aborda cele mai noi subiecte cu privire la detectorii din regiunea înainte ce vor fi utilizați la experimentele viitoarelor collidere liniare de tip electron-pozitron. Găzduirea la București a celei de-a 24-a ediții a Workshop-ului FCAL dovedește angajamentul pe termen lung al institutului în domeniul tehnologiilor performante, cu un mare potențial de aplicabilitate în științele spațiale”, a spus dr. Preda, șef al Compartimentului de Astrofizică, Fizica Energiilor Înalte și Tehnologii Avansate.

Din septembrie 2011, o echipă de la Institutul de Științe Spațiale, condusă de Dr. Titi Preda, face parte din colaborarea FCAL, fiind implicată în studiul experimental al calorimetrului BeamCal. Scopul acestuia este de a diagnostica fasciculul electron-pozitron construit din senzorii suport GaAs și straturi de wolfram. Calorimetrul BeamCal va fi plasat într-un mediu cu fond radioactiv foarte mare, fiind cel mai apropiat detector de fasciculul de electroni şi pozitroni.

„Prin intrarea în colaborarea FCAL, membrii ISS s-au integrat într-un mediu științific performant, au lucrat cu succes la bine-cunoscutul accelerator DESYII de la Deutsches Elektronen-Synchrotron, Germania și au folosit infrastructuri avansate de tracking, dezvoltate cu suport AIDA (Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators). Nivelul de radiații în care este plasat calorimetrul BeamCal este asemănător celui din spațiu; în plus, senzori GaAs sunt, alături de senzorii de diamant, buni candidați pentru utilizarea lor în medii cu radiații, cum este cazul în spațiu”, explica dr. Titi Preda.

Cercetările efectuate de colaborarea internațională FCAL au ca scop dezvoltarea tehnologiilor necesare pentru construirea de calorimetre speciale — LumiCal și BeamCal — în regiunea înainte a viitorilor detectori de la coliderele liniare electron-pozitron, pentru a măsura luminozitatea cu o precizie fără precedent. Acestea trebuie să fie foarte compacte, situate foarte aproape de fascicule, să aibă o rezoluție spațială cât mai bună și să fie echipate cu o electronică performantă pentru achiziția rapidă de date.

Mai multe detalii despre workshop pot fi găsite la https://indico.cern.ch/event/308037/, iar despre colaborarea FCAL la http://fcal.desy.de.

Institutul de Științe Spațiale (ISS) din Măgurele, România, dezvoltă proiecte de cercetare științifică în domenii precum fizica astroparticulelor, fizica energiilor înalte, astrofizică și cosmologie, fizica plasmei spațiale, precum și activități de cercetare aplicată, proiectare și dezvoltare de tehnologii spațiale. ISS s-a implicat în colaborări și parteneriate de renume național și internațional (CERN-ALICE, ANTARES, KM3NeT, Pierre Auger Observatory), în programul spațial ESA prin misiuni precum Euclid, Planck, Cluster și a colaborat cu NASA pentru primul experiment românesc trimis pe Stația Spațială Internațională.

Mai multe informații despre workshop pot fi găsite aici, iar despre colaborarea FCAL aici.

This post is also available in: Engleză