“Viaţa în Univers” — o inițiativă interdepartamentală la ISS

Credit imagine: Eumetsat
Credit imagine: Eumetsat

Un grup interdepartamental de specialişti din Institutul de Ştiinţe Spaţiale (ISS) şi-au unit experienţa acumulată în microbiologie spaţială, radiaţie cosmică ionizantă, managementul ameninţărilor spaţiale, precum şi în aplicaţii spaţiale pentru sănătatea şi securitatea persoanelor şi a comunităţilor, pentru a lansa website-ul cu tematică ştiinţifică „Viaţa în Univers” (eng. Life in the Universe).

Acestă inițiativă îşi propune să facă cunoscute unele domenii de cercetare şi realizări de marcă ale Institutului de Ştiinţe Spaţiale şi să invite totodată la cooperare interdisciplinară instituţii şi specialişti independenţi din ţară şi din străinătate, pentru a dezvolta în comun cercetări şi proiecte vizând problematica vieţii pe Pământ şi în Spaţiu, pornind de la întrebări fundamentale (originea vieţii şi pluralitatea formelor de viaţă în Univers) până la aplicaţii pragmatice (protecţia vieţii şi societăţii de pe Pământ faţă de ameninţările care vin din Spaţiu şi colonizarea Spaţiului de către specia umană).

“Viaţa în Univers” este un proiect intern ISS care aduce la un loc oameni de ştiinţă din trei laboratoare ISS: Laboratorul de Astrofizică, Fizica Energiilor Înalte și Tehnologii Avansate, Laboratorul de Plasmă Spațială și Magnetometrie și Laboratorul de Aplicații Spațiale pentru Sănătate și Securitate. Astfel, sunt reuniți cercetători din domeniile: Științe ale Naturii (Fizică, Astrofizică, Astronomie, Matematică, Geofizică, Geografie, Geologie, Chimie, Biologie, Biologie Moleculară, Ecologie etc.), Științe Umane (Psihologie, Sociologie, Ştiinţe Cognitive, Medicină, Neurostiințe, Educație, Viitorologie etc.) și Inginerie (Informatică, Tehnologia Informației și a Comunicației, Ingineria Sistemelor, Robotică, Mecatronică, Inginerie Electrică și Electronică, Inginerie Mecanică etc.).

Subiectele de interes abordate de acest proiect intern sunt aliniate la cele determinate de ESA (the European Space Agency) şi NASA (the American Naţional Administration for Aeronautics and Space), precum şi de organismul românesc responsabil cu Strategia Naţională pentru Aeronautică şi Spaţiu, şi anume Agenția Spațială Română (ROSA).

Datorită caracterului interdisciplinar larg și provocator al proiectului, fondatorii sunt deschişi să colaboreze cu instituții naționale și internaționale, precum și cu specialiști independenți, astfel încât oricine interesat de o astfel de colaborare poate folosi datele de contact disponibile pe site.

Website-ul, în continuă dezvoltare, poate fi vizitat, în primă formă, aici.

This post is also available in: Engleză