Despre noi

Institutul de Științe Spațiale desfășoară activități de cercetare fundamentală și tehnologică în domeniile fizicii spațiale și cele conexe, pe baza experienței acumulate și a colaborărilor internaționale. Oportunitatea de a participa in situ la misiuni spațiale, precum și în exprimente la sol de talie internațională a avut un impact major asupra nivelului de competență al colectivului ISS.

Activitatea de cercetare-dezvoltare a institutului se bazează pe principiul acoperirii, acolo unde este posibil, a tuturor etapelor teoretice și experimentale: de la dezvoltare de echipament, participare la experimente în spațiu, la sol, în subsol sau sub nivelul mării, procesare și interpretare de date și studii teoretice până la aplicații spațiale și diseminarea cunoașterii către publicul larg, incluzând activități educaționale.

Strategia Institutului de Științe Spațiale cuprinde două direcții principale: a contribui la participarea României la eforturile internaționale de cercetare și utilizare pașnică a spațiului cosmic, incluzând aplicații care să îmbunătățească calitatea vieții pe Pământ, precum și a contribui la dezvoltarea capacitățiilor spațiale din România și a expertizei necesare pentru o cercetare inovatoare în domeniul științelor fundamentale.

ISS consideră drept misiunea sa: săconducă programe de cercetare, studii teoretice sau experimentale care să avanseze cunoașterea mediilor circumterestre, solare, galactice și extragalactice; să dezvolte instrumente pentru experimente spațiale sau terestre; să dezvolte și perfecționeze resursa umană prin implicarea studenților în procesul de cercetare; să fie dedicat promovării științei și educației publicului larg; să încurajeze dezvoltarea aplicațiilor și transferul tehnologic în beneficiul societății; să stimuleze parteneriate cu industria.

Principalele domenii de activitate ale ISS sunt: științe și tehnologii spațiale; aplicații ale comunicațiilor spațiale; hardware pentru misiuni spațiale sau la sol; resurse computaționale.

Principalele direcții de cercetare-dezvoltare sunt:

  1. Investigarea plasmelor sistemului solar prin observații satelitare, experimente la sol și modelarea numerică
  2. Studierea materiei obscure, energiei întunecate, undelor gravitaționale și a gravitației modificate (proprietățile Universului staționar și violent) 
  3. Fizica astroparticulelor și astronomia multi-mesager. 
  4. Fizica energiilor inalte, particule și fenomene exotice în radiația cosmică și la acceleratoare. 
  5. Studii teoretice în astrofizică, gravitație, cosmologie, fizica energiilor înalte și sisteme complexe în sprijinul cercetărilor fundamentale, aplicative și inovative.
  6. Solutii computationale si de infrastructura suport pentru HPC (High Performance Computing), clustere dedicate calculului la scara-largă de tip GRID
  7. Suport și integrarea micro și nano sateliților, formații de zbor, instalații de testare la sol a sateliților, stație la sol de comunicare cu sateliții, inclusiv colaborări cu sectorul privat.
  8. Tehnologii cuantice, e.g, comunicatii cuantice, rețele QKD la sol și spațiale, algoritmi pentru calculatoare cuantice.
  9. Aplicații și tehnologii spațiale și terestre
  10. Cercetări şi elaborare de contramăsuri asociate zborului spațial cu echipaj uman. 

This post is also available in: Engleză