Despre noi

Institutul de Științe Spațiale desfășoară activități de cercetare fundamentală și tehnologică în domeniile fizicii spațiale și cele conexe, pe baza experienței acumulate și a colaborărilor internaționale. Oportunitatea de a participa in situ la misiuni spațiale, precum și în exprimente la sol de talie internațională a avut un impact major asupra nivelului de competență al colectivului ISS.

Activitatea de cercetare-dezvoltare a institutului se bazează pe principiul acoperirii, acolo unde este posibil, a tuturor etapelor teoretice și experimentale: de la dezvoltare de echipament, participare la experimente în spațiu, la sol, în subsol sau sub nivelul mării, procesare și interpretare de date și studii teoretice până la aplicații spațiale și diseminarea cunoașterii către publicul larg, incluzând activități educaționale.

Strategia Institutului de Științe Spațiale cuprinde două direcții principale: a contribui la participarea României la eforturile internaționale de cercetare și utilizare pașnică a spațiului cosmic, incluzând aplicații care să îmbunătățească calitatea vieții pe Pământ, precum și a contribui la dezvoltarea capacitățiilor spațiale din România și a expertizei necesare pentru o cercetare inovatoare în domeniul științelor fundamentale.

ISS consideră drept misiunea sa: săconducă programe de cercetare, studii teoretice sau experimentale care să avanseze cunoașterea mediilor circumterestre, solare, galactice și extragalactice; să dezvolte instrumente pentru experimente spațiale sau terestre; să dezvolte și perfecționeze resursa umană prin implicarea studenților în procesul de cercetare; să fie dedicat promovării științei și educației publicului larg; să încurajeze dezvoltarea aplicațiilor și transferul tehnologic în beneficiul societății; să stimuleze parteneriate cu industria.

Principalele domenii de activitate ale ISS sunt: științe și tehnologii spațiale; aplicații ale comunicațiilor spațiale; hardware pentru misiuni spațiale sau la sol; resurse computaționale.

Principalele direcții de cercetare-dezvoltare sunt:

  1. Fizică Teoretică și Fizică Matematică
  2. Fizica Energiilor Înalte și Astrofizică
  3. Fizica Astroparticulelor și Cosmologie
  4. Tehnologie spațială și hardware pentru misiuni spațiale sau segmente la sol și procesarea datelor provenite de la sateliți
  5. Experimente, analiză de date și cercetări asupra plasmei spațiale
  6. Microgravitație, Dinamică Spațială și Nanosateliți
  7. Cumputing pentru aplicații și cercetări spațiale sau terestre
  8. Aplicații ale tehnologiilor spațiale și de telecomunicații

 

This post is also available in: Engleză