Strategie

 

Institutul de Științe Spațiale (ISS) – Filială INFLPR dezvoltă proiecte de cercetare științifică în domenii precum fizica astroparticulelor, fizica energiilor înalte, astrofizică și cosmologie, fizica plasmei spațiale, precum și activități de cercetare aplicată, proiectare și dezvoltare de tehnologii spațiale. ISS este implicat în colaborări și parteneriate de renume national si internațional (precum experimente terestre de la CERN, FAIR-GSI, și marile colaborări KM3NeT, Pierre Auger Observatory), în programele spațiale ale ESA si NASA prin misiuni precum Euclid, LISA, CLUSTER, SWARM, SMILE, THERMIS și MMS.

Obiective strategice de dezvoltare:

1. Investigarea plasmelor sistemului solar prin observatii satelitare, experimente la sol și modelarea numerică, cu accent pe următoarele misiuni spațiale ale ESA (CLUSTER, SWARM, SOLAR ORBITER) și NASA (THEMIS, MMS).

2. Participarea la misiunile științifice ESA: EUCLID (pe bază de MLA – Multi Lateral Agreement), LISA (detecția undelor gravitaționale și a gravitației modificate), ARIEL, EUSO (detectia UHECR – a radiației cosmice de energie ultra-înaltă).

3. Participare la marile misiuni de astrofizică de la sol: astrofizica neutrinilor (participare la experimentul KM3NeT), astrofizica UHECR (participare la experimentul Pierre Auger), astrofizica observatională a tranzienților (participare la Square Kilometre Array- SKA).

4. Fizica energiilor înalte, cercetarea particulelor si a fenomenelor exotice în razele cosmice și în acceleratoare, prin participarea la experimentele: LHC-ALICE/CERN, LHC-MoEDAL/CERN, SPS-DsTau(NA65)-CERN, LHC-FASERnu2-CERN, FAIR-GSI, ILC, LUXE – DESY -Hamburg, respectiv NICA-IUCN/Dubna și NUCLOTRON-IUCN/Dubna (colaborarea cu IUCN/Dubna este în prezent suspendată)

5. Procese și structuri complexe în astrofizica și fizica teoretică, gravitație și cosmologie.

6. Implementarea si exploatarea de clustere de calcul la scară largă pentru fizica energiilor înalte, a științelor spațiale, astrofizică și aplicații: clustere de calcul pentru experimentele ALICE/CERN, FAIR-NuFAR-GSI, Pierre Auger Observatory, respectiv pentru misiunile ESA-LISA, ESA-EUCLID (centru de date științifice); cluster de calcul CPU și GPU pentru DsTau(NA65) si FASERnu2; implementarea și exploatarea de tehnologii GRID (site GRID) pentru exploatarea colaborativă a resurselor de calcul, dezvoltarea de aplicații GPU, Cloud, Cloud Open Stack, Big Data; dezvoltarea de aplicații utilizând inteligență artificială (AI), machine learning (ML), rețele neuronale artificiale (RNA), realitate augumentată (AR) și realitate virtuala (VR) pentru științe și tehnologii spatiale si in domenii conexe.

7. Dezvoltarea si integrarea microsateliților si nanosateliților, formații de zbor, dezvoltarea instalațiilor de testare la sol a satelitilor, a statiilor de comunicare satelitara la sol, și a altor aplicatii adiacente.

8. Aplicații spațiale de tipul: teledetecție, telemedicină, gestionarea dezastrelor, contramăsuri pentru zborul spațial cu echipaj uman, tehnologii asistive pentru îmbunătățirea performantei umane.

9. Cresterea vizibilității Institutului de Științe Spațiale (ISS) – Filială INFLPR la nivel național și internațional în domeniile sale de competență prin activități de tipul: publicitate, mediatizare a rezultatelor CDI obținute in cadrul institutului, activități de mediatizare stiințifică și educațională de tip Outreach, Open Science, Citizen Science.

Cât despre obiectivele de dezvoltare, ISS își propune să crească permanent calitatea cercetării realizate, a expertizei și a resurselor de care dispune. De asemenea, ISS dorește să faciliteze transferul tehnologic în beneficiul societății și să încurajeze parteneriatele cu industria.  Pe de o parte, ISS își propune să atragă experți foarte bine pregătiți, iar pe de altă parte să contribuie la pregătirea celor mai noi prin colaborări cu instituții educaționale naționale și internaționale și printr-o implicare directă în procesul de educație. Nu în ultimul rând, ISS consideră importantă promovarea științei și comunicarea rezultatelor științifice către public.

This post is also available in: Engleză