Biografie Ion Sorin Zgură

zisDirector al Institutului de Științe Spațiale (ISS) din anul 2011, Ion Sorin Zgură este cercetător ştiinţific de gradul I, Doctor în Fizica Particulelor Elementare și coordonator al grupului de Calcul Distribuit pentru Cercetări Știinţifice Spatiu-Sol şi Aplicaţii. Născut pe 10 aprilie 1972 la Cogealac, în Constanţa, acesta şi-a început formarea profesională în cadrul Universităţii din Bucureşti, unde a absolvit Facultatea de Fizică în 1996, a urmat un Master în Fizica Particulelor Elementare (1996-1997) şi a obţinut doctoratul în 2006.

În calitate de director al Institutului de Ştiinţe Spaţiale, Ion Sorin Zgură a avut în vedere transformarea instituţiei într-un centru important de cercetare şi dezvoltare în domeniul ştiinţelor şi tehnologiei spaţiale, continua perfecţionare a resurselor umane şi îmbunătăţirea reputaţiei ştiinţifice ISS la nivel naţional şi internaţional. Pentru atingerea acestor obiective, direcția ISS s-a concentrat pe implementarea unui sistem managerial eficient, pe dezvoltarea nivelului tehnologic al institutului în domeniul ştiinţelor spaţiale şi, nu în ultimul rând, pe alinierea la cerinţele științifice și tehnologice exigente ale Agenției Spațiale Europene (ESA).

Sub coordonarea sa a fost pus accentul pe extinderea participării institutului la eforturile naţionale şi internaţionale de explorare a spațiului, prin implicarea în misiuni ESA şi NASA, cum ar fi PLANCK, CLUSTER, SWARM, precum şi pe pregătirea unor noi misiuni originale de nanosateliţi. După susținerea științifică a cercetătorilor care au realizat primul nanosatelit românesc, Goliat, ISS este acum implicat în misiunea internațională QB50, care își propune să trimită o constelație de 50 de nanosateliți pe orbită. Doi dintre aceștia vor fi realizați la ISS de către nucleul aceleași echipe care a acumulat experiență în proiectul Goliat, extinsă prin atragerea de tineri cercetători. Un alt moment semnificativ în consolidarea implicării ISS în misiunile spaţiale ale ESA a fost semnarea Acordului Multilateral cu ESA pentru Misiunea EUCLID, reuşită la care se adaugă şi continuarea colaborărilor cu marile infrastructuri mondiale CERN-Geneva, GSI-Darmstadt, IUCN-Dubna, telescopul de neutrini din Marea Mediterană, ANTARES, sau inițierea unor noi colaborări: Observatorul Pierre Auger-Argentina, precum şi pregătirea marelui experiment european Km3NET.

Prin dedicaţie, excelenţă profesională şi nu în ultimul rând prin experienţa şi eficienţa managerială în administrarea şi alocarea resurselor financiare, materiale şi umane, Ion Sorin Zgură a inițiat construirea unui Centru de Ştiinţe şi Tehnologii Spaţiale, care va deveni sediul Institutului de Ştiinţe Spaţiale şi va putea oferi condiţiile de dezvoltare tehnologică necesare pentru atingerea obiectivelor ISS.

Concomitent cu activitatea din cadrul Institutului de Ştiinţe Spaţiale, Ion Sorin Zgură este şi membru al colaborărilor internaţionale ALICE-CERN şi BRAHMS (BNL, SUA) din 1999, iar de-a lungul întregii activităţi a încurajat în permanenţă colaborarea cu mediul academic din București și din țară, dar şi cu institute de cercetare, cu Agenţia Spaţială Romană şi cu cele mai importante companii din domeniul IT în cadrul programelor CEREX, CEEX, SECURITATE, AEROSPAŢIAL, PN2/P4 şi CORINT.

În perioada 2003-2011, Ion Sorin Zgură a fost manager în cadrul mai multor proiecte stiinţiifice și tehnologice, fiind implicat în total în peste 30 de proiecte. Rezultatele cercetării sale au fost publicate în mai bine de 120 de articole apărute în jurnale de circulație internațională. De asemenea, s-a făcut remarcat şi în funcţia de Consilier din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, unde a fondat şi condus începând cu anul 2005 grupul de lucru pentru elaborarea strategiei naţionale GRID. Astfel, de activitatea sa se leagă dezvoltarea pentru prima dată în România a unei tehnologii inovatoare de procesare paralelă intensivă în analiza datelor din Fizica Energiilor Înalte.

În perioada 2009-2010, Ion Sorin Zgură a fost expert în infrastructură la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, iar începând cu anul 2007 este membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare. Din anul 2010, Ion Sorin Zgură este manager de proiect autorizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi membru al comitetului local de organizare a workshopurilor colaborării internaţionale FCAL.

Publicaţii Ion Sorin Zgură

This post is also available in: Engleză