Direcții de cercetare și dezvoltare

Principalele direcții de cercetare-dezvoltare sunt:

 1. Fizică Teoretică și Fizică Matematică
 2. Fizica Energiilor Înalte și Astrofizică
 3. Fizica Astroparticulelor și Cosmologie
 4. Microgravitație, Dinamică Spațială și Nanosateliți
 5. Interacţiuni solar-terestre, fizica magnetosferei şi cuplajul magnetosferă, vânt solar şi ionosferă-termosferă.
 6. Procese dinamice fundamentale in plasme necolizionale; relaţia cu plasmele astrofizice şi de laborator.
 7. Turbulenţa şi hazarduri planetare şi interplanetare în conexiune cu vremea spaţială şi fenomenele electromagnetice asociate cu tectonica terestră.
 8. Dezvoltarea de experimente şi echipamente îmbarcate pe vehicule cosmice, calibrare în zbor şi dezvoltarea de aplicaţii software asociate.
 9. Tehnici şi aplicaţii de analiză avansată şi simulare numerică pentru tratamentul datelor şi imaginilor satelitare; metode avansate de analiză a seriilor temporale.
 10. Procesare de date pentru aplicații și cercetări spațiale sau terestre
 11. Studii şi experimente de performanţă umană, biofizică, biologie, medicină şi psiho-sociologie spaţială în sprijinul zborului spaţial cu echipaj uman şi pentru valorificarea prin spin-off societal terestru.
 12. Aplicaţii ale Tehnologiilor Spaţiale pentru sanatatea şi securitatea persoanei şi comunitaţilor pe Terra în situaţii critice.
 13. Ingineria Sistemelor şi Managementul Cunoştinţelor cu aplicaţie la activităţi spaţiale.

This post is also available in: Engleză