Proiect 3: Studii avansate în sprijinul explorării spaţiului cu echipaj uman şi mijloace micro-robotice şi contribuţii avansate la înţelegerea şi evaluarea hazardurilor planetare

Denumirea Programului Nucleu:
Cercetari avansate de laseri – plasma – radiatie – spatiu

Acronim: LAPLAS IV
Contractul nr.: 4N/2016
Denumirea obiectivului: Cercetari fundamentale, aplicative si specializare inteligenta in domeniul stiintelor si tehnologiilor spatiale

Titlul proiectului: Studii avansate în sprijinul explorării spaţiului cu echipaj uman şi mijloace micro-robotice şi contribuţii avansate la înţelegerea şi evaluarea hazardurilor planetare

Proiect 2: PN 16.47.02.03
Director de proiect: Dr. Vlad VALEANU

Obiectivul proiectului: Studii asociate identificării şi dezvoltarii unor noi soluţii şi metode pentru protecţia persoanei umane în spaţiu şi a comunităţilor terestre împotriva ameninţărilor mediului extraterestru.

Obiective specifice

 1. Contramăsuri: cercetări avansate privind evaluarea și antrenarea personalului navigant aerospaţial folosind metode de investigaţie bazate pe managementul informaţiei şi a interacţiunii psiho-somatice în sisteme biologice.
 2. Microsateliţi: cercetări avansate privind dezvoltarea şi metode de exploatarea a sistemelor şi formaţiilor de sateliţi artificiali de mici dimensiuni (micro şi nano-sateliţi) ca mijloace de explorare micro-robotică a spaţiului;
 3. Planetare: cercetări avansate ale mediului planetare circumterestru în asociere cu intereacţiunea complexa Soare-Terra-Lună şi cu hazardurile generate în cadrul sistemului Soare-Terra-Lună şi în general în cadrul Sistemului Solar;
 4. Date: cercetări avansate în legătură cu metode matematice avansate de prelucrare, prezentare şi exploatare a masivelor de date generate în experimentele asociate cu direcţiile de cercetare listate anterior (de ex. data mining, reţele neuronale, analiză neliniară etc); în cadrul acestei direcţii de cercetare se vor investiga sisteme modele de sistem hard/soft demonstrative generate cu sisteme de dezvoltarea aflate în dotarea Institutului.

Rezultate preconizate

Contramăsuri: Rezultatele așteptate în urma finalizării acestui proiect sunt legate în primul rând de creșterea capacității de participare a laboratorului la programele opționale ESA și implicit de acumularea de know how în domeniul contramăsurilor pentru evaluarea și antrenamentul psiho-neuro-motric al astronauților. Privitor la cunoștințe, rezultatele vizează crearea de metodologii şi algoritmi informatici în contextul dinamicii informației în bio-sistemul uman.

Planetare a) şi b):

planetare R1. Cod numeric de simulare cinetică de tip particle-in-cell (PIC) unidimensional electromagnetic paralelizat pentru investigarea structurii cinetice și stabilității unei discontinuități tangențiale.

planetare R2. Profiluri de tranziție ale parametrilor plasmei și câmpului electromagnetic de-a lungul discontinuității pentru diverși parametrii de intrare inițiali și asimptotici. Diagrama curbelor de dispersie pentru diverse mărimi fizice de interes.

planetare R3. Studiu privind formarea și stabilitatea discontinuității la interfața dintre două plasme cu proprietăți macroscopice diferite. Estimarea rolului parametrilor plasmei și câmpului electromagnetic pentru structura și stabilitatea discontinuității.

planetare R4. Program de analiză a datelor in-situ din vântul solar care să identifice proprietățile principale ale discontinuităților detectate la bordul diverselor misiuni spațiale.

planetare R5. Metode de optimizare a calculului timpului de propagare al discontinuităților din vântul solar. Identificarea metodei optime de calcul.

data mining:  Cercetarea prezentei tematici poate consolida poziţia bună pe care o au în prezent specialiştii ISS în domeniul IIM.

Planetare c) şi d):

Adaptarea metodelor ce folosesc inductia magnetica la perechea ARTEMIS.

Elaborarea unui model simplu de anomalie magnetica şi comparatie cu datele experimentale.

Evaluarea erorilor de măsură datorate statisticii de numărare şi lărgimii finite a canalelor spectrale energie-unghi în experimentul Cluster/CIS.

Data mining:

 • Librărie de aplicaţii (toolbox) care permite rularea algoritmilor şi metodelor amintite mai sus (§2.3), asupra unor serii temporale reale (Landsat8, Sentinel1, viitoarea Sentinel2);
 • Se vor obţine:
  • clasificări la nivel de scenă şi la nivel de serie,
  • extragere de clase de evoluţie,
  • identificare de obiecte.

Etapa 1 – P3

This post is also available in: Engleză