IOSIN

ISS GRID – Sistemul Grid pentru cercetarea de fizică și domenii conexe ISS GRID, din cadrul ISS

Sistemul Grid pentru cercetarea de fizica si domenii conexe ISS GRID, din cadrul ISS” s-a infiintat in conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 786 din 10 septembrie 2014.

        ISS GRID constă din facilități GRID folosite de către Institutul de Științe Spațiale – Filiala INFLPR pentru participarea în mari colaborări internaționale – Colaborarea ALICE CERN (foloseste middleware-ul AliEn – un mediu de calcul distribuit dezvoltat de proiectul Alice Off-line care ofera comunitatii de utilizatori ALICE  din toata lumea  un acces transparent la resursele de stocare si de calcul distribuit; acesta interfateaza cu multe solutii de tip Grid si furnizeaza un mediu de lucru nativ Grid bazat pe modelul Serviciilor Web, fiind construit pe baza unui numar foarte mare de componente software open source – Globus/GSI, OpenSSL, OpenLDAP, SOAPLite, MySQL, perl – reutilizand o mare parte din functionalitatea lor cat si pe ultimele standarde informatice de autentificare – PKI, SOAP); Colaborarea Pierre Auger; ESA – facilitățile GRID sunt folosite pentru prelucrarea datelor achiziționate în urma experimentelor de astrofizică și cosmologie efectuate de către sateliții ESA (experimentele EUCLID, PLANCK, VENUS EXPRESS, CLUSTER II) și instalațiile de la sol pentru observarea spațiului (LOFAR, AUGER, ANTARES, Km3NET), dar și pentru cercetătorii din cadrul institutului. Instalația funcționează în regim de lucru neîntrerupt (24/24 ore, 365/365 zile).

ISS GRID, prin furnizarea suportului tehnologic necesar desfășurării activității de cercetare avansată, are un rol important în: dezvoltarea colaborărilor internaționale și susținerea participării în programe și proiecte internaționale, atragerea de tineri doctoranzi, cercetători post-doctorat, precum și de cercetători cu experiență, performanți, indiferent de naționalitate.

Infrastructura GRID ISS a fost și este implicată în cooperări/proiecte internaționale finanțate din fonduri europene sau internaționale, în cadrul cărora sunt derulate activități de cercetare în parteneriat cu grupuri de cercetători din UE.

GRID ISS posedă documente de certificare a serviciilor, eliberate de organisme abilitate, avizate de autoritățile de reglementare în domeniu. În calitate de partener al Federației Romane Tier-2 RO-LCG, ISS beneficiază de prevederile Memorandumului de Înțelegere încheiat în 2006 de ANCS cu CERN, prin care se certifică nivelul minimal de calitate al serviciilor asigurate de  ISS GRID in colaborarea WLCG.

Îndeplinirea criteriilor de calitate a serviciilor de către ISS este certificată prin Memorandumul de Înțelegere pentru colaborarea ALICE.

De asemenea, site-ul Grid ISS RO-13-ISS a fost certificat pentru regimul de producție (https://goc.egi.eu/portal/index.php?Page_Type=Site&id=408) de către organismele abilitate de certificare de la nivel european (EGI). Certificarea confirmă satisfacerea nivelului minimal de calitate al serviciilor Grid care este necesar pentru integrarea în grid-ul european.

S-a estimat pentru anul 2022 un grad de utilizare al instalației de 100%, cu 65% comenzi interne, 15% comenzi ale operatorilor economici și 20% comenzi de la alte unități de cercetare-dezvoltare.

ISS GRID, prin furnizarea suportului tehnologic necesar desfășurării activității de cercetare avansată, are un rol important în:

  • dezvoltarea colaborării internaționale și susținerea participării în programe și proiecte;
  • intensificarea legăturilor științifice și de colaborare cu diaspora științifică românească;
  • atragerea de tineri doctoranzi, cercetători post-doctorat, precum și de cercetători cu experiență, performanți, indiferent de naționalitate.

Utilizatorii GRID ISS sunt cercetătorii atât din cadrul ISS cât și cercetătorii colaborărilor internaționale Alice-CERN, Pierre Auger care dețin un certificat digital semnat de către o Autoritate de Certificare și care sunt înregistrați în organizațiile virtuale administrate de către cele doua colaborări.

ISS GRID își propune pentru perioada următoare, printre altele:

  • mărirea capacității de procesare și de stocare a ISS GRID;
  • achiziționarea de echipamente de rețea pentru comunicarea la viteze de cel puțin 10 Gbps și mărirea conectivității externe la cel puțin 40 Gbps;
  • desfășurarea de activități de cercetare folosind infrastructura ISS GRID care implică existența și funcționarea în parametri optimi a: instalațiilor de climatizare din centrul de date, instalațiilor de alimentare electrică a echipamentelor IT&C și conexe, sistemelor de furnizare a tensiunii neîntreruptibile (UPS).

Neasigurarea funcționării acestor instalații duce la degradarea echipamentelor IT&C și a componentelor electronice ale sistemelor de furnizare a tensiunii neîntreruptibile (UPS), care trebuie menținute permanent în stare de funcționare, dar și la degradarea performanței și utilizării instalației ISS GRID.

 

Persoana de contact ISS GRID:

Dr. Ion Sorin Zgura – Responsabil instalatie de interes national IOSIN (szgura[at]spacescience[dot]ro)