Descriere  Resurse IOSIN  Servicii  Echipa  Acces


Platforma de calcul avansat pentru cercetări și tehnologii spațiale și domenii conexe — PACTES

PACTES constă din facilități GRID folosite de către Institutul de Științe Spațiale – Filiala INFLPR pentru participarea în mari colaborări internaționale – Colaborarea ALICE CERN (foloseste middleware-ul AliEn – un mediu de calcul distribuit dezvoltat de proiectul Alice Off-line care ofera comunitatii de utilizatori ALICE din toata lumea un acces transparent la resursele de stocare si de calcul distribuit; acesta interfateaza cu multe solutii de tip Grid si furnizeaza un mediu de lucru nativ Grid bazat pe modelul Serviciilor Web, fiind construit pe baza unui numar foarte mare de componente software open source – Globus/GSI, OpenSSL, OpenLDAP, SOAPLite, MySQL, perl – reutilizand o mare parte din functionalitatea lor cat si pe ultimele standarde informatice de autentificare – PKI, SOAP); Colaborarea Pierre Auger; ESA – facilitățile GRID sunt folosite pentru prelucrarea datelor achiziționate în urma experimentelor de astrofizică și cosmologie efectuate de către sateliții ESA (experimentele EUCLID, PLANCK, LISA, VENUS EXPRESS, CLUSTER II) și instalațiile de la sol pentru observarea spațiului (LOFAR, AUGER, ANTARES, Km3NET), dar și pentru cercetătorii din cadrul institutului. Instalația funcționează în regim de lucru neîntrerupt (24/24 ore, 365/365 zile).

PACTES posedă documente de certificare a serviciilor, eliberate de organisme abilitate, avizate de autoritățile de reglementare în domeniu. În calitate de partener al Federației Romane Tier-2 RO-LCG, ISS beneficiază de prevederile Memorandumului de Înțelegere încheiat în 2006 de ANCS cu CERN, prin care se certifică nivelul minimal de calitate al serviciilor asigurate de ISS GRID in colaborarea WLCG. Îndeplinirea criteriilor de calitate a serviciilor de către ISS este certificată prin Memorandumul de Înțelegere pentru colaborarea ALICE.

De asemenea, site-ul Grid ISS RO-13-ISS a fost certificat pentru regimul de producție (https://goc.egi.eu/portal/index.php?Page_Type=Site&id=408) de către organismele abilitate de certificare de la nivel european (EGI). Certificarea confirmă satisfacerea nivelului minimal de calitate al serviciilor Grid care este necesar pentru integrarea în grid-ul european.

PACTES, prin furnizarea suportului tehnologic necesar desfășurării activității de cercetare avansată, are un rol important în:

  • dezvoltarea colaborării internaționale și susținerea participării în programe și proiecte;
  • intensificarea legăturilor științifice și de colaborare cu diaspora științifică românească;
  • atragerea de tineri doctoranzi, cercetători post-doctorat, precum și de cercetători cu experiență, performanți, indiferent de naționalitate.

Utilizatorii PACTES sunt cercetătorii atât din cadrul ISS cât și cercetătorii colaborărilor internaționale Alice-CERN, Pierre Auger, ESA (LISA, Euclid).

PACTES își propune pentru perioada următoare, printre altele:

  • mărirea capacității de procesare și de stocare;
  • achiziționarea de echipamente de rețea pentru comunicarea la viteze de cel puțin 10 Gbps și mărirea conectivității externe la 100 Gbps;
  • desfășurarea de activități de cercetare folosind infrastructura GRID care implică existența și funcționarea în parametri optimi a: instalațiilor de climatizare din centrul de date, instalațiilor de alimentare electrică a echipamentelor IT&C și conexe, sistemelor de furnizare a tensiunii neîntreruptibile (UPS).

Neasigurarea funcționării acestor instalații duce la degradarea echipamentelor IT&C și a componentelor electronice ale sistemelor de furnizare a tensiunii neîntreruptibile (UPS), care trebuie menținute permanent în stare de funcționare, dar și la degradarea performanței și utilizării instalației PACTES.

Finantarea IOSIN PACTES este sustinuta din fonduri publice alocate prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Persoana de contact:

Dr. Ionel Stan – Responsabil IOSIN (iosin[at]spacescience[dot]ro)